فروش، طراحی و اجرای استان تهران

���������� ����������

نحوه زیرسازی دیوارپوش

جزئیات نصب دیوار پوش (PVC) :

برای نصب دیوار پوش های پی وی سی از 2 راه استاندارد به کار گرفته می شود :

 1.  نصب مستقیم بر روی دیواره گچ و خاک
 2.  نصب توسط شاسی زیر سازی فلزی

نصب مستقیم بر روی دیواره گچ و خاک :

با وجود دیواره گچ و خاک تراز ( شاقولی ) و نبود هر نوع رطوبت ، ترک خوردگی و ... در سطوح بنایی ، پانل های پی وی سی به وسیله میخ کوب و یا منگنه کوب بادی بر روی دیوار داخلی نصب می شود.

نصب توسط شاسی زیرسازی فلزی :

بهترین راه نصب پی وی سی توسط زیرسازی فلزی می باشد .

ویژگی های نصب پی وی سی با زیرسازی فلزی :

• ایجاد سطحی تراز تا 7 سانتی متر بیرون زدگی (با وجود هر نوع ناترازی در دیواره اصلی)

• رد کردن تاسیسات برقی ، عایق های صوتی ، حرارتی و ... از جاهای خالی پشت پانل تا دیوار اصلی

• قابلیت جمع آوری و انتقال دیوار پوش بدون صدمه زدن به پانل های پی وی سی

• هم خوانی پروفیل های گالوانیزه بهکار برده شده در زیرسازی با فضاهای مرطوب

قطعات لازمه :

• شاسی گالوانیزه F47

• براکت

• ریسمان

• اتصالات ( پیچ ، رول پلاک ، پیچ پروانه ای ، میخ چاشنی ، منگنه کوب بادی ، میخکوب )

• پروفیل گالوانیزه رانر و استاد ( برای اجرای دیوار پارتیشن)

مراحل اجرا دیوار پوش پی وی سی :

الف) بر روی دیوار داخلی بنا :

 1.  همه جاهایی که قرار است بر روی آن پانل های پی وی سی به کار برده شود باید از اول به وسیله کارشناس بازدید شده و با عنایت به وضعیت پروژه ( نوع متریال دیوار اصلی ، محل نصب تاسیسات برقی و مکانیکی ، وجود رطوبت و ... ) جزئیات اجرایی متناسب ارائه می شود.
 2.  با عنایت به نقشه و نوع چیدمان ، زیرسازی مخالف جهت پانل های پی وی سی در نظر گرفته می شود . ( مثلا اگر که شاسی زیرسازی در راستای عمودی نصب شود ، پانل های پی وی سی آن در سمت افقی قرار می گیرد . )
 3. خط تراز را بر روی دیوار تعیین می شود ( با به کارگیری از ریسمان ، تراز لیزری و ... ) و با فاصله های 50 سانتی متر ، براکت ها به وسیله پیچ و رول پلاک به دیوار اصلی متصل می شوند .
 4.  بعد از نصب یک ردیف از براکت ها ، سایر ردیف ها با فاصله های 50 سانتی متر بر روی دیوار پیچ و رول پلاک می شوند.
 5.  با عنایت به حجم عبور تاسیسات و ناهمسانی دیوارها ، پروفیل های F47 را با بیشترین میزان 7 سانتی متر از دیوار اصلی به براکت های نصب شده ، پیچ می کنند.
 6.  پس از پایان زیر سازی ، نصب پانل های پی وی سی مخالف جهت پروفیل های F47 شروع می گردد.

  پانل های پی وی سی به وسیله زبانه هایی که در گوشه های آن وجود دارد به همدیگر چفت و بست می شوند .

  شایان ذکر است که هر کدام از پانل ها به وسیله لبه های بغلیشان به شاسی نصب شده ، پیچ می شود.

 7.  در آخرین مرحله اجرا در خصوص نصب ابزار های پی وی سی ( ابزار لبه دیواری ، نبشی ثابت و تاشو ، قرنیز و ...) می باشد که به وسیله چسب به پانل ها متصل می شوند.

ب) بر روی دیواره کاذب :

 1.  چنانچه دیوار بنایی وجود نداشته باشد ، با به کارگیری از پروفیل های گالوانیزه رانر و استاد نسبت به به وجود آوردن دیواره ای کاذب (پارتیشن) اقدام می گردد.

  رانر سازه ای به شکل U است که استاد های C شکل را شامل می شود.

  با عنایت به نقشه و جهت نصب پانل ها ، در اول و آخر دیواره کاذب را رانر می گذارند و به بنا رول بولت می شود .
 2.  میان رانر های نصب شده ، استاد ها با فاصله های 50 سانتی متر قرار داده می شود.
 3.  پس از تمام شدن اسکلت فلزی دیوار کاذب ، پانل ها مخالف جهت استاد ها به سازه پیچ می گردد.

  (شایان ذکر است که بر روی دیوارهای پارتیشن رانر و استاد هیچ نوع  بار مرده ای مثل اسپلیت، درب و ... اضافه نشود. )


آموزش نصب دیوار پوش

نحوه نصب ديوار پوش پی وی سی

نصب دیوارپوش پی وی سی در زمان اندک و به آسانی انجام می شود. اما بدین معنی نیست که کلیه افراد قادرند آنها را نصب کنند. بلکه برش، گزینش طرح، قرار دادن لایه در بخش های خاصی از دیوار و ... احتیاج به مهارت دارد که فقط از عهده تولید کنندگان و طراحان بر می آید. برای نصب دیوارپوش های پی وی سی توجه به بعضی نکات لازم می باشد که بدین شرح می باشد:

چگونگی نصب ديوار پوش پی وی سی

عنایت به فضاهای خاص در نصب دیوار پوش

نصب دیوارپوش پی وی سی بر روی دیوارهای مسطح به آسانی صورت می گیرد ولی در بعضی از بخش های ساختمان به توانایی بیشتری نیاز است. مثلا بخش های عبور لوله ها و یا کابل ها، به وجود آوردن یک سطح تراز و یکدست به دشواری صورت می گیرد و به تمرکز و ریزه کاری نیاز است. کسانی که در این حیطه تبحر دارند، اول بایستی بر روی دیوارها زیرسازی کرده و به فاصله و تعداد خطوط دقت شود. در چنین وضعیتی دیوارپوش های پی وی سی با استحکام بیشتری نصب می شوند که در نتیجه در مقابل هر نوع حادثه و صدمه ای مقاوم خواهند بود.

چگونگی نصب ديوار پوش پی وی سی

قوس دادن و خم کردن دیوارپوش ها

در بعضی از قسمت های ساختمان احتیاج است  که دیوارپوش خم یا قوس داده شود. مثلا در بخش هایی که نمای دیوارها با گچ ایجاد و دیوار از حالت صافی بیرون آمده، به دیوارپوش متناسب با نما احتیاج دارید. اشخاص کاردان می توانند به سادگی و متناسب با نماهای دیوار، بر روی دیوارپوش ها قوس و خمیدگی به وجود آورند و بعد آنها را بر روی سطح دلخواه نصب کنند. ولی چگونگی به وجود آوردن قوس تبحر خاصی را می خواهد طلبد که هر کسی  از پس آن بر نمی آید.

مقاوم کردن قطعات دیوار پوش ها

انواع دیوارپوش پی وی سی توسط پیچ و مهره ها به همدیگر وصل می شوند که نصاب باید بتوانند به نحو احسن بخش های نر و ماده را بر روی یکدیگر قرار دهد که دیوارپوش ها در برابر ضربه و یا هر فشار دیگری استحکام بالایی داشته باشند. بعضی اوقات نیز به جهت بالا بردن میزان مقاومت احتیاج است تا دیوارپوشها به مقدار اندکی خم شوند. از طرفی هم شیارهای دیوارپوش های پی وی سی بایستی به طور مناسب در کنار یکدیگر قرار بگیرند و در آخر از چگونگی صحیح کنار هم قرار گرفتن آنها، مطمئن شد.

به کار گیری از روکش های متناسب

یکی دیگر ازفنون نصب دیوارپوش های پی وی سی، به کارگیری از دیوارپوش هایی‎ست که صاف باشند، به نحوی که بتوانند لبه های نری و مادگی دیوارکوبرا  پوشش دهند و با نصب قطعات، فاصله میان نری و مادگی بدون روکش باقی نمانند. اگر چنین وضعیتی به وجود نیاورید هیچ ضمانتی برای استحکام دیوارپوش های پی وی سی نخواهد بود.

چگونگی نصب ديوار پوش پی وی سی

انتخاب نوع و طرح قرنیز و لبه های کنج

از آنجا که قرنیزها نیز بخشی از دیوارپوش های پی وی سی می باشند، نصب آنها بسیار مهم است که باید به طور نر و ماده و توخالی باشند. با چنین شرایطی می توان بخش زیرین قرنیز را اول به دیوار وصل کرد و بعد با عبور سیمها و یا لوله های با قطر کم، فضای نمای دیوارپوش های پی وی سی را بر روی آن قرار داد. نصب این بخش از دیوارپوش ها عمدتا سخت تر است به این خاطر که کلیه بخش های نما به وسیله قرنیزهای پی وی سی پوشش داده نمی شود و در نهایت موقع نصب باید مقداری از قرنیز بالاتر از سطح زمین نصب گردد. این کار به تخصص احتیاج دارد. اگر چنین نباشد نمی توان نمای زیبایی را به وجود آورد.

تنظیم لبه های دیوارپوش های پی وی سی

یکی از مسائل پر اهمیت در رعایت زیبایی دیوارپوش های پی وی سی، تئجه بهفارسی بر کردن لبه های دیوارپوش هاست که دو بخش بایستی به طور صحیح بر روی یکدیگر قرار بگیرند. اگر چنین نباشد برش آنها به درستی صورت نمی گیرد و حاصل کار نیز زیبا نمی شود. همچنین با سپری شدن زمان امکان دارد نما از بخش زیرین دیوارپوش جدا شود. در نتیجه بایستی زمان تنظیم بخش های دیوارپوش، بعضی مواقع از چسب استفاده کرد.

چگونگی نصب ديوار پوش پی وی سی

نصب دیوارپوش های پی وی سی بر روی انواع سطوح

از آنجا که یکی از اصلی ترین مزایای دیوارپوش های پی وی سی، نداشتن محدودیت برای نصب بر روی انواع سطوح می باشد، می توان آنها را بر روی هر سطحی نصب کرد؛ مگر نحوه نصب است که بایستی با عنایت به سطح دلخواه انجام شود. مثلا  برای نصب دیوارپوش های پی وی سی بر روی سطوح ناهمسان  همچون دیوارهای سیمانی، کاشی و یا سنگ، به زیرساز چوبی احتیاج است. همچنین برای نصب دیوارپوش های پی وی سی بر روی سطوح گچی و پانل های چوبی می شود از میخ و چسب به کار برد تا استحکام دیوارپوش بیشتر شود.

به کارگیری از ابزار کار

در هنگام نصب دیوارپوش های پی وی سی از وسایلی مانند متر، خط کش، ابزار J-A2 به جهت پوشاندن لبه های ابتدا و انتهای کار، ابزار J-A3 به جهت به وجود آوردن زوایای 90 درجه در نبش کار و پیشانی، ابزار J-A5 برای پوشاندن محل وصل دو دیوارپوش و ابزار لبه تاشو برای کنج دیوارها و زوایای نا منظم به کار برده می شود. چگونگی کار با این ابزار در اختیار افراد متبحر و کاردان است.


تفاوت سقف کاذب با کناف

در ابتدا باید این موضوع اشاره کنیم که سقف کناف خود یک نوع سقف کاذب می باشد و اکثر مردم به اشتباه سقف کناف را جدا از از سقف کاذب می پندارند.

حال به بررسی سقف کناف و رابیتس می پردازیم:

احتمالا تعداد کمی از سازنده ها  در تجربیات کاری خود با مشکل انتخاب سقف کاذب برخورد میکنند و شاید اصلا با این سوال مواجه نشوند که  کناف بهتر است یا رابیتس ؟ 

به جهت پرداخت و ارزیابی دو سیستم ساختمانی بایستی هدف از این نقد را معلوم نماییم، در نتیجه  این قیاس از چندین جهت مورد بررسی قرار می گیرد:

الف – تفاوت کناف و رابیتس از لحاظ زمان اجرا : در سیستم رابیتس کاری و گچ کاری برای سقف کاذب ، کار در سه گام صورت می گیرد (جوشکاری – بستن صفحات رابیتس – گچ کاری )، که در سیستم کناف (ساخت و ساز خشک ) احتیاجی به جوشکاری نیست ( اتصالات سقف کاذب کناف به شکل پیچ و میخ به سقف اصلی وصل می گردد ) ، همچنین فرایند گچ کاری نیاز به گذاشتن وقت زیادی برای خشک شدن و همچنین خروج نخاله های تولید شده مربوط به آن است. در این قیاس معلوم می شود  که از لحاظ زمانی سرعت اجرای سقف کاذب کناف ،فوق العاده بیشتر است.

ب - تفاوت کناف و رابیتس از لحاظ هزینه اجرا : تفاوت این دو سیستم از لحاظ هزینه های اجرایی، همیشه با تفاوت عقیده های فراوانی بین متقاضیان هر کدام از این دو ، همراه است ، ولی با چشم اندازی منصفانه و کلی ( در صورتی که کلیه پارامتر های مستلزم هزینه در وضعیت همسان ارزیابی شود ) می توان گفت : هر دو مدل سقف کاذب ذکر شده از نظر هزینه ظاهری ، با یکدیگر شبیه هم هستند ، ولی در صورتی که "زمان" را به عنوان پول مورد اهمیت قرار دهیم ، هزینه های مربوط به برق و جوشکاری ، جا به جایی به علت حجم بالاتر مصالح مربوط به سقف رابیتس ،برون ریز نخاله های ساختمانی بعد از کار و نظافت آن و ... مورد اهمیت و تامل می باشند. و خلاصه این طور می توان بیان کرد : با اینکه هزینه های ظاهری هر دو مدل سقف کاذب حدودا برابر هستند ، ولی هزینه های جانبی رابیتس و گچ از کناف بالاتر است .

ج – تفاوت کناف و رابیتس از لحاظ وزن بار مرده : از لحاظ تفاوت وزن حاصل از محموله مرده سقف کاذب کناف و رابیتس ، کم وزنی قابل مشهود کناف برتری دارد.

د - تفاوت کناف و رابیتس از لحاظ ترمیم پذیری و اسانی در تغییرات : در ساختمانها بعد از طی مدتی، احتمال دارد لوله های تاسیساتی رد شده از سقف کاذب به مرور فرسوده و گاهی به نشت مایعات برسد. همچنین دیده شده است ، بعد از سپری شدن 10 الی 15 سال از عمر یک واحد مسکونی نیاز به تغییر دکوراسیون ( مرمت ساختمان ) احساس میشود.

در چنین شرایطی اولویت با کناف می باشد ، به این علت که سقف کاذب کناف ( در قیاس با رابیتس ) خیلی راحت تر باز و بسته می شود، و همچنین راحت تر می توان به ان دسترسی پیدا کرد و آن را ترمیم نمود.

ه – تعداد نفرات اجراکننده : همانطور که گفتیم کار سقف کاذب رابیتس و گچ با سه گروه ( جوشکار – رابیتس بند – گچ کار ) یا گاها دو گروه ( جوشکار و رابیتس بند – گچ کار ) می توان پروژه را آغاز نمود که همین کار در اجرای سقف کاذب کناف تنها با یک اکیپ دو نفره به جهت هر واحد قابل اجرا است.

و - تفاوت کناف و رابیتس از لحاظ کیفیت : در این قیاس نیز اگر عادلانه بخواهیم نظر دهیم باید گفت  : اگر کار کناف به دست یک گروه خبره صورت گیرد از لحاظ کیفیت فاقد هر نوع نقص و مشکل می باشد ولی در صورتی که  استاندارد ها و ضوابط رعایت  نشود و در مراحل نصب از اکیپ با سابقه به کار گرفته نشود ، نباید انتظار حاصل خوبی را داشت .

در مجموع زمانی همه فکر کارفرما بر پایه کاهش هزینه ها باشد و به کیفیت و زبدگی و توانایی مدیریتی و اجرایی پیمانکار توجهی نداشته باشد، توقع کیفیت ، غیر عقلانی است

ز – تفاوت کناف و رابیتس از لحاظ  تناسب با احیا ساختمان : با قاطعیت تمام می توان گفت در حیطه مرمت ساختمان نیز به عللی که گفته شد ، کناف حرف اول را میزند ( عدم به کارگیری از جوشکاری و آسیب به سرامیک و شیشه و .. ، سرعت بالا ، اجرا با نفرات کمتر ، سرعت فوق العاده بیشتر و رنگ پذیری کار به محض اتمام کار )

 


چگونه سقف کاذب نصب کنیم

سقف کاذب مشبک:

این سقف ها از یک زیر سازی فلزی به همراه تایل های 60 در 60 سانتیمتری برخوردار می باشند  که روی این سازه ها نصب می شوند و قابلیت دسترسی به قسمت فوقانی آن به طور خیلی ساده میسر می باشد و  همه تاسیسات خیلی راحت در اختیار شما هستند.

تایل های کاربردی قبلا رنگ شده اند و یا از روکش برخوردار هستند که متریال به کاربرده شده در روکش ها PVC یا آلومنیوم است. به علت آنکه آن ها نیازی به رنگ آمیزی ندارند سرعت اجرایی این نوع از سقف افزایش می یابد و هزینه آن ها هم کمتر است.

در بعضی فضا ها که تاسیسات زیادی از سقف عبور رد شده است و یا احتمال آتش سوزی و گرمای زیاد هست بایستی از تایل های با روکش آلومنیوم به کار برده شود که در مقایسه با تایل های PVC تا حدی هزینه آن ها بیشتر است.

خود این تایل ها نیز از دو نوع آکوستیک و غیر آکوستیک (ساده) تشکیل شده است، در اماکنی مثل سینما ، آمفی تئاتر و دیگر فضاهایی که نیاز به عایق صوتی می باشد از تایل های آکوستیک به کار گرفته می شود.

نحوه نصب سقف کاذب:

در مرحله اول نبشی هایی در تمامی اطراف بخش مورد نظر نصب می شود که در اصل به منظور نخستین سازه های باربر به شمار می آید، مرحله دوم به کار گذاشتن سازه بعدی سقف کاذب مشبک سپری می باشد که از انتهای کلیک برخوردار می باشد و به همدیگر وصلند و به وسیله حفره هایی که در آن موجود است به سقف اصلی وصل می شود.

مزایا:

به کارگیری آن ها در لابی ها، ادارات، سالن های کنفرانس، کریدورها، سالن های نمایش فروشگاه ها و .....


شما می توانید اتاق خود را بدون دیوار جدا کنید

شما می توانید اتاق خود را بدون دیوار جدا کنید

اکثر ما در خانه های معمولی زندگی می کنیم که شامل تقسیمات اتاق به شکل دیوارها می شود. ما بزرگ شده ایم فکر میکنیم این طبیعی است، چون در فضاهای خاص نیاز به حفظ حریم خصوصی هستیم.تقسیم اتاق چیزی است که بسیاری از مردم می خواهند انجام دهند. آیا علاقه مند به یادگیری بیشتر هستید؟ ما برخی از نمونه های فوق العاده را به شما نشان می دهیم! مبلمان تقسیم اتاق ها نباید یک امر پیچیده باشد، در واقع، این یکی از ساده ترین تغییرات تزئیناتی است که می توانید انجام دهید، زمانی که از مبلمان متحرک برای انجام آن استفاده می کنید! درب های کشویی برای تقسیم اتاق ها چیزهای کمی وجود دارد، مخصوصا وقتی که ممکن است انعطاف پذیری لازم را برای باز کردن فضای خود داشته باشید. می توانید یک درب کشویی را در طول کل فضای خود نصب کنید، که به شما اجازه می دهد حریم شخصی خود ایجاد کنید. استفاده از کفپوش های مختلف تقسیم یک اتاق با نصب کف های مختلف یکی از روش های مورد علاقه ما در تقسیم اتاقها است، به خصوص اینکه مهم نیست چقدر فضا شماست. دیوارهای موجود را تنظیم کنید اگر خانه شما در حال حاضر دارای دیوارهای سنتی است برای تقسیم اتاق ، یک فرایند پر هزینه و طولانی است برای حذف همه آنها، اما جایگزین دیگری وجود دارد! ساده تر و ارزان تر به راحتی می شود برخی از دیوارها را با هم ترکیب کرد و پانل های شیشه ای را در آنها باز کنید.


تصویر عنوان گروه توضیح بروزرسانی
اجرای دیوارکوب طرحدار اجرای دیوارکوب طرحدار گالری پروژه اجرایی

1396/03/09
طراحی داخلی واجرای سقف کاذب وکاغذدیواری طراحی داخلی واجرای سقف کاذب وکاغذدیواری گالری پروژه اجرایی

1396/03/09
اجرای دیوارکوب طرحدار لابی اجرای دیوارکوب طرحدار لابی گالری پروژه اجرایی

1396/03/09
اجرای دیوارپوش طرحدار فضای اداری اجرای دیوارپوش طرحدار فضای اداری گالری پروژه اجرایی

1396/03/09
اجرای دیوارپوش طرحدار اجرای دیوارپوش طرحدار گالری پروژه اجرایی

1396/03/09
اجرای دیوارکوب طرحدار اجرای دیوارکوب طرحدار گالری پروژه اجرایی

1396/03/09
طراحی واجرای سقف کاذب سالن تجاری طراحی واجرای سقف کاذب سالن تجاری اجرای سقف کاذب طرحدار

1396/03/09
طراحی داخلی واجرای سقف کاذب سالن طراحی داخلی واجرای سقف کاذب سالن اجرای سقف کاذب طرحدار

1396/03/09
اجرای سقف کاذب طرحدار سالن تجاری اجرای سقف کاذب طرحدار سالن تجاری اجرای سقف کاذب طرحدار

1396/03/09
اجرای سقف کاذب طرحدار سالن تجاری اجرای سقف کاذب طرحدار سالن تجاری گالری پروژه های تجاری

1396/03/09
طراحی داخلی واجرای سقف کاذب سالن طراحی داخلی واجرای سقف کاذب سالن گالری پروژه های تجاری

1396/03/09
طراحی واجرای سقف کاذب سالن تجاری طراحی واجرای سقف کاذب سالن تجاری گالری پروژه های تجاری

1396/03/09
طراحی ودکوراسیون داخلی لابی طراحی ودکوراسیون داخلی لابی گالری پروژه های تجاری

1396/03/09
طراحی واجرای دیوارکوب فضای لابی طراحی واجرای دیوارکوب فضای لابی گالری پروژه های تجاری

1396/03/09
طراحی داخلی واجرای سقف کاذب لابی طراحی داخلی واجرای سقف کاذب لابی گالری پروژه های تجاری

1396/03/09
طراحی داخلی سالن زیبایی طراحی داخلی سالن زیبایی سالن زیبایی

1396/03/09
طراحی ودکوراسیون داخلی سالن زیبایی طراحی ودکوراسیون داخلی سالن زیبایی سالن زیبایی

1396/03/09
 طراحی واجرای سقف کاذب فضای مسکونی طراحی واجرای سقف کاذب فضای مسکونی گالری پروژه های مسکونی

1396/03/09
 طراحی داخلی واجرای سقف کاذب فضای سالن پذیرایی طراحی داخلی واجرای سقف کاذب فضای سالن پذیرایی گالری پروژه های مسکونی

1396/03/09
 طراحی واجرای سقف کاذب طرحدارفضای سالن پذیرایی طراحی واجرای سقف کاذب طرحدارفضای سالن پذیرایی گالری پروژه های مسکونی

1396/03/09
طراحی واجرای دیوارکوب فضای اداری طراحی واجرای دیوارکوب فضای اداری گالری پروژه های اداری

1396/03/09
طراحی داخلی واجرای دیوارکوب اتاق مدیریت طراحی داخلی واجرای دیوارکوب اتاق مدیریت گالری پروژه های اداری

1396/03/09
طراحی ودکوراسیون داخلی فضای اداری طراحی ودکوراسیون داخلی فضای اداری گالری پروژه های اداری

1396/03/09
طراحی واجرای سقف کاذب طرحدار اتاق مدیریت طراحی واجرای سقف کاذب طرحدار اتاق مدیریت گالری پروژه های اداری

1396/03/09
طراحی واجرای دیوارکوب فضای اداری طراحی واجرای دیوارکوب فضای اداری گالری پروژه های اداری

1396/03/09
طراحی و اجرای سقف کاذب طرحدارفضای اداری طراحی و اجرای سقف کاذب طرحدارفضای اداری گالری پروژه های اداری

1396/03/09
طراحی داخلی فضای اداری طراحی داخلی فضای اداری گالری پروژه های اداری

1396/03/09
طراحی ودکوراسیون داخلی فضای اداری طراحی ودکوراسیون داخلی فضای اداری گالری پروژه های اداری

1396/03/09
طراحی داخلی واجرای سقف کاذب فضای اداری طراحی داخلی واجرای سقف کاذب فضای اداری گالری پروژه های اداری

1396/03/09
طراحی ودکوراسیون داخلی اتاق مدیریت طراحی ودکوراسیون داخلی اتاق مدیریت گالری پروژه های اداری

1396/03/09