فروش، طراحی و اجرای استان تهران

طراحی داخلی و دکوراسیون داخلی اتاق نشیمن ( پذیرایی ) نمایندگی شرکت آذران پلاستیک

مهمترین فضای عمومی در یک خانه که برای آن دکوراسیون داخلی تعریف می شود  نظیر اتاق نشیمن یا پذیرایی ) – living room (، اتاق فعالیت های خانوادگی
( family room ( باید با دقت و توجه ، ساماندهی شود. فضاهای زندگی حتی وقتی مبلمان آنها رسمی است ، باید بتواند
برای خانواده و دوستان، پیام آور مهمان نوازی باشد. طراحی فضای پذیرایی و نشیمن به گونه ای که دعوت کننده باشد و
امکانات هرچه بیشتری را برای فعالیت های مختلف در خود فراهم آورد.

 به این معناست که باید پیش از هرکار، نقش فضا
در زندگی و ذائقه افراد خانواده مشخص شود. در طراحی داخلی خود ارتباط اتاق پذیرایی با اتاق های دیگر و همچنین امکانات آرایش معماری موجود در آن ، از قبیل شومینه ، قفسه های جاسازی شده برای کتاب، بوفه های تو کار ، و پنجره ها را باید در نظر گرفت. مسیر رفت و آمد نیز باید مشخص شود ؛ آیا خانه دارای سرسرا یا هشتی ورودی است یا اینکه اتاق نشیمن محل ورود به خانه و اولین مکان برخورد مهمان با خانه است؟ آیا مسیر آمد و شد را می توان با جا به جا کردن
مبلمان اتاق از محل نشستن و گفتگو تفکیک کرد؟ آیا آرایش اتاق پذیرایی و ناهارخوری یکدست و یکپارچه است و عناصر مشترک این دو فضا را به هم مرتبط می کند؟ خانه های امروزی کوچکتر هستند به همین علت گنجاندن فعالیت های بیشتر در فهرست کاربری های اتاق پذیرایی رو به فزونی است.

در چیدمان اتاق های نشیمن و انجام  دکوراسیون داخلی  پیش از هر چیز وسایل اتاق را مشخص کنید ، ابعاد فضا را اندازه بگیرید و به نقاط تمرکز و مکث بیندیشید ، اصولا محل نشستن گروهی نقطه کانونی خواهد بود.
رابطه میان روشنایی روز و روشنایی مصنوعی و نحوه نشستن نیز در دکوراسیون داخلی  اتاق نشیمن حائز اهمیت است.

Keywords: