فروش، طراحی و اجرای استان تهران

طراحی و دکوراسیون داخلی اتاق خواب.نمایندگی شرکت آذران پلاست رسا

   جستجو برای فضا در خانه ،کارکرد و نیز طراحی فردی ، باعث شده که برای دکوراسیون داخلی  اتاق خواب شرحوظایف تازه ای تعریف شود.
حالا دیگر اتاق خواب فقط خوابگاه نیست ، بلکه بیشتر مکانی است امن و راحت برای تماشای تلویزیون و شنیدن موسیقی،
پرداختن به کار و سرگرمی، و در نهایت استراحت. در طراحی و چیدمان اتاق خواب و اجرای دکوراسیون داخلی  باید سکوت ،حال و هوای مناسب و حریم خصوصی را در نظر گرفت. برای کاهش صدا می توان از موکت به عنوان کفپوش و پرده های چندلایه استفاده کرد.
برای مطالعه و کار ، روشنایی کافی باید در نظر گرفته شود و چراغ ها را جهت امکان تلطیف فضا به کلید دیمر ) dimmer switch ( مجهز کرد.
مهمترین وسیله در فضای خواب که در نحوه آرایش و چیدمان دیگر وسای اتاق تاثیر گذار است؛ تخت خواب می باشد. در
اندازه تخت خواب های یک و دونفره متفاوت و فواصل لازم در طرفین تخت برای رفت و آمد راحت یا قرار
گرفتن گنجه و دیوار توجه کنید. در فضاهای کوچک می توان از درهای کشویی برای کمدهای دیواری استفاده کرد که باز
کردن درها فضایی اشغال نکند.جستجو برای فضا در خانه ،کارکرد و نیز طراحی فردی ، باعث شده که برای انجام دکوراسیون داخلی اتاق خواب شرح وظایف تازه ای تعریف شود.
حالا دیگر اتاق خواب فقط خوابگاه نیست ، بلکه بیشتر مکانی است امن و راحت برای تماشای تلویزیون و شنیدن موسیقی،
پرداختن به کار و سرگرمی، و در نهایت استراحت. در طراحی و چیدمان اتاق خواب باید سکوت ،حال و هوای مناسب و حریم
خصوصی را در نظر گرفت. برای کاهش صدا می توان از موکت به عنوان کفپوش و پرده های چندلایه استفاده کرد.
برای مطالعه و کار ، روشنایی کافی باید در نظر گرفته شود و چراغ ها را جهت امکان تلطیف فضا به کلید دیمر ) dimmer switch ( مجهز کرد.
مهمترین وسیله در فضای خواب که در نحوه آرایش و چیدمان دیگر وسای اتاق تاثیر گذار است؛ تخت خواب می باشد. در
شکل زیر به اندازه تخت خواب های یک و دونفره متفاوت و فواصل لازم در طرفین تخت برای رفت و آمد راحت یا قرار
گرفتن گنجه و دیوار توجه کنید. در فضاهای کوچک می توان از درهای کشویی برای کمدهای دیواری استفاده کرد که بازکردن درها فضایی اشغال نکند.

موقعیت تخت خواب در دکوراسیون داخلی
در بیشتر خانه ها انتخاب وضعیت تخت خواب به دلیل واسطه شکل و اندازه اتاق محدودیت پیدا میکند. برای ایجاد فضای
باز هرچه بیشتر، تخت خواب های یک نفره را معمولا به موازات دیوارها و تخت خواب های دو قلو یا دو نفره را طوری قرا
می دهند که سرشان به طرف دیوار باشد. رابطه تخت خواب با دیوار ها و به طور کلی با اتاق در تامین احساس امنیت نیز
می تواند مهم باشد. شخص کاملا مستقل و و متکی به خود ممکن است تخت خواب ایستا )در شکل زیر شماره 1( را ترجیح
دهد ، در حالیکه شخص با نیروی استقلال کمتر ممکن است یکی از گزینه های دیگر را انتخاب کند.

کمد یا و قفسه یای توکار در دکوراسیون داخلی
اندازه های کوچک خانه ها و آپارتمان های امروزی ،استفاده کاملا بهینه از فضا را طلبیده و ساخت کمدهای توکار را مطلوب ساخته
است. بهترین روش برای انجام این کار آن است که از پس رفتگی های دیوار استفاده شده و کف اتاق تا داخل کمدها ادامه یابد.
کمدهای دیواریبرای دکوراسیون داخلی  باید با کاغذ دیواری یا رنگهای روغنی پوشانده شده و درب کمد نسبت به حشرات و گردو خاک نفوذ ناپذیر باشد.
راه حل ایده آل در طراحی؛ بهره گیری از کمدهای دیواری کامل بین اتاقهاست. در این روش کمدها نقش حائل صوتی بین اتاق ها
را نیز ایفا می کنند. برای کمدها دربها در اولویت اول کشویی ،کرکره ای )تاشو( و سپس دربهای لولایی بازشونده به بیرون، مورد
استفاده قرار میگیرد. دردکوراسیون داخلی  خانه های بزرگتر یا در اتاق خوابهای اصلی می توان از کمدهای قابل داخل شدن ) walking closet )
استفاده کرد. کمد قابل داخل شدن باید روشنایی و تهویه داشته باشد.
عمق موثر برای کمد توکار 68 سانتیمتر است اما در مورد کمدهای عمیق تر می توان با نصب تجهیزاتی در پشت دربها )کمدهای
مضاعف( یا انتهای فضای کمد )اصطلاحا کمد های دو عمقی( استفاده بیشتری از فضای موجود کرد.
برای جلوگیری از پدیده تعریق لازم است کمدهای واقع بر روی دیوارهای خارجی کاملا عایق بندی و تهویه شوند

در دکوراسیون داخلی خانه های کوچک به دلیل کمبود فضا از مبلمان توکار و تناسب فشرده در چیدمان اتاق خواب استفاده می شود.

Keywords: