فروش، طراحی و اجرای استان تهران

طراحی داخلی

طراحی داخلی گروهی از کارهای مختلف را وصف می کند که در مرتبط با پروژه و مرتبط با تبدیل آن به تنظیمات موثر برای طیف وسیعی از فعالیت های انسانی است. طراح داخلی کسی است که این  پروژه های را انجام می دهد. طراحی داخلی حرفه ای چند بعدی است که شامل توسعه مفهومی، ارتباط با ذینفعان پروژه و مدیریت و اجرای طرح است.

طراحی داخلی زندگی همه افراد جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد و تأثیرات آن در زندگی به طور واضح قابل مشاهده است. بنابراین موضوع طراحی داخلی به هیچ وجه محدود به قشر مرفه و خانه های اعیانی نیست. طراحی داخلی می تواند به ما نشان دهد كه در این فضای كوچك چطور و با چه وسایلی باید زندگی كنیم.

معماري داخلي ، طراحي داخلي و دكوراسيون داخلي معمولا به غلط به جاي هم مورد استفاده قرار مي گيرند. درست است که هر سه بخش هاي مشتركي با هم دارند و هدف همه ي آنها بهبود كيفيت زندگي از طريق بهبود فضاست ، ولی مترادف هم نيستند.

تخصص معماري داخلي در مقياس انساني و در ارتباط با فضاهاي عمومي و شخصي است. مباحث تخصصي مرتبط با معماري داخلي مباحثي چون روانشناسي رفتار ، ساختارها و خدمات پشتيباني ، مواد و مصالح ساختماني ، رسانه هاي ارتباطي ، ارگونومي و .. می باشد.


کارورزان طراحی داخلی در کار خود از مهارت‌های زیادی بهره می‌گیرند. و  برای دستیابی به یک طرح مناسب، سبک‌های مختلف معماری، روان شناسی، زیبایی شناختی و طراحی محصول را در هم می‌آمیزند. طراحان داخلی باید در دیگر زمینه‌های مرتبط مثلا کف سازی یا قوانین محلی ساختمان سازی که ممکن است تصمیم گیری‌های آن‌ها را تحت تاثیر قرار دهند،هم اطلاعات داشته باشند.

طراحی داخلی شامل برنامه ریزی ، جانمایی و طراحی فضاهای داخلی در درون ساختمان هاست. این بسترهای فیزیکی
نیازهای ما از قبیل سرپناه و محافظت را بر آورده می کنند ، صحنه هایی را خلق کرده تا شکل فعالیت های ما را متاثر
سازند ، توقعات مان را پرورش داده و ایده هایی را بیان می کنند که در راستای عملکردهای ماست و دید ، نگرش و
شخصیت ما را تحت تاثیر قرار می دهند. بنابراین منظور از طراحی داخلی بهبود عملی و کاربردی ، تقویت زیبا شناختی و
گسترش روانشناسی کیفیت زندگی در فضاهای داخلی است. در طراحی داخلی عناصر انتخاب شده بر طبق معیارهای
کاربردی ، زیبا شناختی و رفتاری به صورت الگوهای سه بعدی مرتب می شوند. ارتباط بین عناصر ایجاد شده از طریق این
الگو نهایتا کیفیت بصری و تناسب کاربردی فضای داخلی را مشخص کرده و چگونگی درک و استفاده از آن را تحت تاثیر
قرار می دهد. اولین قدم در این راه تعریف مسئله طراحی است. این تعریف باید مشخص کند که چه اهداف و آرمان هایی
مد نظر است و چگونه می توان به آنها دست یافت. در تعریف مسئله طراحی ابتدا نیازهای مشتری )چه کسی ،چه چیزی ،چه
موقع، کجا، چطور، چرا؟( شناسایی شده و بعد از آن جنبه های مختلف مسئله تحلیل می شود.